A FITOPEDON® TUDOMÁNYOS ALAPJAI


Forradalmi rendszerszemlélet

Növény-Talaj-Környezet: a Fitopedon hármas szemlélet
A FITOPEDON® technológia szakít a hagyományos szemlélettel, és forradalmian új módon a növény-talaj rendszert, mint összetetten szabályozható dinamikus egységet tekinti. Ebben a szabályozott rendszerben tucatnyit meghaladó tényező - valamint azok időbeni változása – minősítetten vehető figyelembe egyidejűleg, így az adott növény optimális tápanyagellátása fokozatos közelítéssel, és egyre kedvezőbb lépésekben biztosítható. A mintegy kétévtizedes üzemi gyakorlati tapasztalatok a megelőző kutatások eredményeit kivételes nagy számban erősítették meg.

A FITOPEDON® modell megalkotása során született legfontosabb következtetések:

 • Minden talajra, minden növényre és minden életciklusra vonatkozóan egyedi összefüggések léteznek.
 • Többféle talaj-növény kölcsönhatást kell vizsgálni egyszerre.
 • A korábbi talaj- és növényvizsgálati módszerek nem elégségesek.
 • A növény genetikai programjához igazodó tápanyag ellátás meg többszörözi (akár 5-10 szeresen) a terméshozamot és növeli az immunitást.
 • Olyan mértékű növekedés érhető el, amely többnyire jelentősen meghaladja a GMO kísérletek eddig ismert eredményeit.

A FITOPEDON® eljárás kulcsa

A FITOPEDON® eljárás kulcsa: a növény „kiszolgálása” az adott körülményekhez optimálisan igazodva

 • Kiszolgálás

Az adott növény időben változó tápanyagigényének kielégítése

 • Adott körülmények
A talaj adottságai, környezeti tényezők, a növény fejlődési fázisai

 • A növény tápanyagfelvételéről szóló adatok forrása

Több évtizedes kísérletezés és adatfeldolgozás eredményeként felépült egy adatbázis, valamint az azt hasznosító matematikai módszerek együttese, mellyel a növény tápanyagigénye előrejelző módon meghatározható, és kielégíthető a fejlődési fázisok, ún fenofázisok figyelembevételével

 

 • Az adatok kezelése

Mérési adatok folyamatos gyűjtése szezonról szezonra illetve a fenofázisok szerint. Az adatok számítógépes feldolgozása a szezonális illetve közép- és hosszútávú szükségleteknek megfelelően. Korrekciók, szabályozások szezonális illetve közép- és hosszútávú szinten Az optimum felé mutató javaslatok tétele a gazda felé.


A FITOPEDON® tudásbázis alkotóelemei

A talaj-növény rendszer és környezete elemeinek összessége
A tudományos kutatásokkal alátámasztott eljárások és információk, melyek a FITOPEDON® know-how alapját képezik:

 • A talaj-növény rendszer tápelem-forgalmának számszerű jellemzői.
 • A dinamikus növénytáplálás technológiai keretei.
 • A tápanyagutánpótlás gyakorlati eljárásának utasításrendszere.
 • Eddig a növényi ásványi táplálkozás paramétereit 22 művelt növényfajra és fajtájára vizsgálták kísérletekben és alkalmazták mezőgazdasági területeken.
 • A méréseket olyan 20 talajtípusra hajtották végre, amelyek a szóban forgó növényfajok termesztett élőhelyeinek meghatározó részét fedik le.
 • Talaj fizikai, talaj kémiai és speciális FOFRAK mért saját adatsorok állnak rendelkezésre a genetikai talaj taxonok sorozatában, valamint a speciális SITOBI tervezett kísérletekben és a szántóföldeken, beleértve a korábbi ajánlások EVOP megfigyeléseit.

Kiindulópont

A növények, mint minden más élő szervezet, olyan sejtek ill. azok differenciálódott társulásai, amelyek környezetükben élnek, fejlődnek, termelnek, genetikai programjukon keresztül hasznosítják genetikai potenciáljukat, saját hasznukra és túlélésükre. Mind a víz, mind pedig az egyéb alapvető ásványi tápanyagok szükséglete és az energiaigény mérhető és azonosításra kerülhet a fejlődési ciklus bármely napján vagy meghatározott napszakban a növény végrehajtott genetikai programja szerint (még akkor is, ha évelő). A termesztett növény így megismert tápanyagigénye kielégíthető, amely a növény különböző fejlődési fázisaiban ahhoz szükséges, hogy optimálisan szabályozza a genetikai potenciál hasznosítását, mind mennyiségi, mind minőségi értelemben, ezért a megnövekedett termés, a jobb hozamminőség és az úgynevezett növényi rugalmasság olyan megfelelő új termesztési technikák - mint például a FITOPEDON® eljárások – alkalmazásával valósulhat meg, amelyek különösen figyelembe vesznek ezeket a tényeket.

Növény tápanyagigényének mérése fenofázisonként
A talaj-növény kölcsönhatás folyamatainak hatásait számoljuk és dinamikájában (változásaiban) értelmezzük. E folyamatok vizsgálata elvezet oda, hogy pontosan meghatározhassuk, a növény mikor mit „szeretne". Ebben is fejeződik ki a növény fejlődésének saját genetikai programja.

 • FITOPEDON® Talaj Tápanyag Szolgáltatási Modell
Meg kell határozni a tápanyag adszorpció, a tápanyag visszatartás és a talaj tápanyag szolgáltató képességének időbeli változásait.
A statikus jellegű adatokat szolgáltató talajvizsgálati módszerek nem elégségesek, a talaj tápanyag-szolgáltatási dinamikáját a FOFRAK1 talajvizsgálati módszer határozza meg.

 • FITOPEDON® Növénytáplálási Modell
A gazdaságilag legjelentősebb növények ásványi tápanyagigényének meghatározásához adatbázisunk leggyakrabban 16 000-36.000 mért esetet tartalmaz 15-64 tápanyagellátási szinten. A jelenleg ismert FITOPEDON modellek 22 kiemelkedően fontos növényfaj számos fajtájához kapcsolódnak.

 • FITOPEDON® Környezeti Modell
A hagyományosan figyelembe vett környezeti változók mellett figyelembe kell venni a fenofázisok adott periódusainak optimális átlaghőmérsékleteit és a fotoszintetikusan aktív sugárzás besugárzott energiamennyiségeit az „öntanuló” döntés-előkészítő algoritmusokban.

Konklúziók

 • A korábbi talaj- és növényvizsgálati módszerek önmagukban nem elegendőek a FITOPEDON® termesztéstechnológia alkalmazásához, ezért újakat is alkalmazni kell.
 • Talaj-növény rendszer dinamikus változásait kell egyidejűleg vizsgálni és a termesztéstechnológia lépéseit ezekhez kell igazítani.
 • A növény genetikai programjához igazodó tápanyag-ellátás képes megtöbbszörözni (akár 5-10- szeresen is) a terméshozamot, javítani a minőséget és fokozni a növényi ellenálló képességet és az immunitást.
 • Jelentős növekedés érhető el a genetikai módosítás jelentős kockázata nélkül, amely az adott növényfajok adott genetikai potenciáljának jobb kihasználása révén messze meghaladja a GMO-kísérletek eredményeit (amelyek gyakran alig néhány százalékos felesleget jeleznek). A hosszú evolúció által létrehozott főbb jellemzők megőrzésének előnyei nyilvánvalóak, és megbízható genetikai örökségnek bizonyult, amely soha nem volt káros a több száz éves növénytermesztési gyakorlatban. Ez a tény mindenki számára ismert.


Tűpontos Növénytáplálás – Többszörös Terméshozam

 • Növekedése során a növény fokozatosan megközelíti az optimális állapotot - jelentős termésnövekedés, jobb tartalom, nagyobb ellenállóképesség várható.
 • A FITOPEDON® talajgazdálkodás egy-két évének köszönhetően a növények terméshozama a genetikai potenciál juk kihasználásának felső határáig növelhető, és a termesztett növények többszörös terméshozamot fognak produkálni, mint ami szokásosan elvárható volt az adott talajon.
 • A hatástalanul kijuttatott, illetve elszivárgó tápanyagok kiküszöbölésével csökken mind a termesztési költség, mind a talaj káros terhelése.
 • A talaj tápanyag szolgáltató képességének optimalizálásával csökken a környezeti terhelés.
 • A FITOPEDON® eljárást alkalmazva és szaktanácsait betartva, a kisebb szakértelemmel rendelkező gazdálkodó is jó eredményeket érhet el.
 • A hazai és külföldi piacokon egyaránt versenyképes, extra minőségű termények termeszthetők.
 • A „bio” minőségű termények termelése fokozható.
 • A célzott vetésforgóknak és az ésszerűen ültetett állandó növényi infrastruktúrának köszönhetően az eredményes földhasználatot évente többször is el lehet érni, ugyanakkor a talaj termékenységét is meg lehet tartani vagy növelni.
 • Az felhagyott bányászat, az ipari és a mezőgazdasági főbb vagy kiegészítő tevékenységek területei természetbarát módon újjáéleszthetők és rekultiválhatók megfelelő harmóniában a kistájak jellemzőivel.
 • Jelentős számú új munkahely teremtésére nyílik lehetőség.

A FITOPEDON® eljárás tudományos elemei

 • Tervező komponensek
 1. A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER TÁPELEM-DINAMIKAI MODELLJE.
  A modelparaméterek a 12 esszenciális tápelemre 22 növényfaj esetében vannak meghatározva (a verifikációk száma meghaladja a 100 000 esetet).
 2. A TALAJ TÁPELEM-SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGÉNEK DINAMIKAI MODELLJE.
  A modell paramétereit 20 talajtípus / altípus esetében vannak meghatározva szántóterületeken (a verifikációk száma meghaladja az 50 000 esetet).
 3. DISITOBI EVOP optimáló növénytáplálási eljárás.
  A 12 esszenciális tápelem és a víz esetében a gyakorlati alkalmazások és verifikációk száma eddig megközelítőleg 100 000.
 • A speciális eljárások több évtizedes alkalmazásának kedvező eredményei
 1. FOFRAK1 patent (1984 ) – Reg No: 192535 (talajvizsgálati eljárás). Stefanovits-Jáki-Biczók: Eljárás talajok tápanyagtartalmának meghatározására.
 2. FOFRAK2 patent (1989 ) – Reg No: 2052034. A Biczók-Jáki-Mészáros-Péter -féle szaktanácsadó eljárás: Eljárás talajok tápelem-utánpótlására.
 • Fejlesztés alatt álló új speciális vizsgálati eszközök
 1. Folyamatos deszorpciós talajelemző automatikus készülék (a FOFRAK1 kiegészítő és modern megújításával; új szabadalom).
 2. Intelligens öntanuló szaktanácsadó szoftver és szakértői rendszer (a FOFRAK2 kiegészítésével és alapvető átalakításával; új szabadalom).
 3. Növényvizsgálati adatbázis.
 4. Talajvizsgálati adatbázis
  Az eddig vizsgált 22 növényfaj: búza, rozs, tritikále, árpa, zab, rizs, kukorica, köles, cirok, len, repce, napraforgó, cukorrépa, burgonya, paprika, paradicsom, borsó, szója, lucerna, csillagfürt, zsázsa, cotevisa 2.
 • A FITOPEDON® eljárást támogató alkalmazások
 1. A FITOPEDON® modell számítások programja (saját forráskód).
 2. Az N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, víz, sugárzási energia és hőmérséklet hatásait és pár kölcsönhatásait kiértékelő program (saját forráskód): ez meg tudja becsülni a növényi táplálkozási technológia változásai által okozott várható és mért hatások jelentőségét a DISITOBI modell alapján a beavatkozások szempontjából.
 3. A SITOBI egy program (saját forrás kódl) amely a többváltozós kísérleti faktorterv változatokat képes előállítani az EVOP megfelelő lépéseihez.
 4. Biometriai adatszűrő program (és forráskódja).

Szabadalmaztatott modellek

"A FITOPEDON® modell alapját a talaj-növény rendszer tápelem-dinamikai modellje nyújtja. A növények ásványi tápanyag-gazdálkodását megalapozó adatok, eljárások és információk forrásául szolgáló szabadalmak lajstromszáma: FOFRAK eljárás 187 993, 192 535, illetve később 205 234A "

Meghatározások


 • FOFRAK talajvizsgálati eljárás:
A FOFRAK1 talajvizsgálati eljárás az analitikai és technológiai szempontok tekintetében jelentősen tovább lett fejlesztve az évtizedeken át sikeresen használt OTH 192 535 lajstromszámú szabadalom segítségével létre hozott adatbázis és a két évtizedes gyakorlati alkalmazási adatbázis hasznosításával.
(Alkalmazására és értelmezésére példát ad tudományos közleményben Biczók Gy, et al. /1989/: A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK műtrágyázás hatására csernozjom és homoktalajon I Összefüggés vizsgálatok a foszfor ammónium-laktátos, vizes és kálium acetátos deszorpciójával Agrokémia és Talajtan 38: 139-143)

 • SITOBI tervező és kiértékelő program:
A 16 faktorig továbbfejlesztendő szoftver kialakításához szükséges tudományos alapot tudományos közlemény határozza meg: „Gy Biczók et al : Method for the determination and interpretation of multivariate response functions. BULLETIN of the University of Agricultural Sciences, 1993-1994, Gödöllő, 5-15.”

 • EVOP:
A fokozatosan javított működtetésnek (az Evolutionary Operation-nek) egy olyan speciális változata, amelyet a növényi tápanyag-gazdálkodásban használnak annak érdekében, hogy megtalálják az optimális munkaterületet, amelyet a mért változások segítségével kiszámított döntések alapján kedvező hatású iteratív lépésekkel közelítenek meg, miközben a gazdaság tevékenysége zavartalan és folyamatos.